My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879
Home > 國內樓盤 > 南沙時代長島
南沙時代長島
物業資料
南沙時代長島
地區 廣東廣州南沙
地址 中國 廣東 廣州 南沙區 進港大道377號
項目資料 發展商 廣州市麗佰嘉投資有限公司
物業種類 住宅
物業座數 6棟
物業層數 1-3栋为17层;4-6栋为29层
單位總數 2220
車位總數 2158
入伙日期 2018/09/31
物業相簿及圖則
* 以上圖則 / 資料只供參考用途,並不代表任何以上圖則 / 資料之準確性及真實性。