District:
Sale:
 
New Transaction: 2015-05-21 Kin Tung Rd 1 27 /f, 1013 sq.ft. 638 (M)   |   2015-05-21 Tung Chung Waterfront Rd 12 17 /f, 725 sq.ft. 650 (M)   |   2015-05-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 51 /f, 1006 sq.ft. 773 (M)   |   2015-05-20 Mei Tung St 2 17 /f, 724 sq.ft. 550 (M)   |   2015-05-20 Ying Hong St 1 31 /f 851.4 (M)   |   2015-05-20 Ying Hong St 1 37 /f 1107.2 (M)   |   2015-05-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 20 /f, 1006 sq.ft. 728 (M)   |   2015-05-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 5 /f, 1015 sq.ft. 650 (M)   |   2015-05-19 Ying Hong St 1 32 /f 869.6 (M)   |   2015-05-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 15 /f, 738 sq.ft. 640 (M)
 
More>> SEAVIEW CRESCENT - GFA 1122 ft2 / SA 844 ft2 - Sale7.800Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 728 ft2 / SA 548 ft2 - Sale5.300Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1090 ft2 / SA 813 ft2 - Sale7.800Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 1015 ft2 / SA 811 ft2 - Sale10.800Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2 - Sale6.850Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 657 ft2 / SA 495 ft2 - Sale5.000Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 765 ft2 / SA 558 ft2 - Sale6.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 735 ft2 / SA 544 ft2 - Sale5.300Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 957 ft2 / SA 710 ft2 - Sale6.380Million

COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 1769 ft2 / SA 1408 ft2 - Sale18.800Million

COASTAL SKYLINE PH 02 LE BLEU - GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2 - Sale25.000Million

CARIBBEAN COAST - GFA 864 ft2 / SA 634 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 749 ft2 / SA 563 ft2 - Sale5.600Million

COASTAL SKYLINE PH 02 LE BLEU - GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2 - Sale25.000Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 818 ft2 / SA 592 ft2 - Sale6.200Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 1124 ft2 / SA 853 ft2 - Sale8.600Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1578 ft2 / SA 1232 ft2 - Sale12.000Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1039 ft2 / SA 803 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 657 ft2 / SA 494 ft2 - Sale5.100Million

SEAVIEW CRESCENT
Ref. C008673
Gross Area 1122 ft2
Saleable Area 844 ft2
Rent/Month 0
Sale 7.800 Million
CARIBBEAN COAST PH 02
Ref. C018072
Gross Area 728 ft2
Saleable Area 548 ft2
Rent/Month 0
Sale 5.300 Million
 
SEAVIEW CRESCENT
GFA 1127 ft2 / SA 846 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 830 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 915 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 788 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 657 ft2 / SA 494 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 510 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1025 ft2 / SA 757 ft2
Rent HK$ 19500 /Month
Sale 668 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1036 ft2 / SA 801 ft2
Rent HK$ 22000 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 914 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 820 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 976 ft2 / SA 718 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 648 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1228 ft2 / SA 930 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 770 Million
TUNG CHUNG CRESCENT
GFA 1538 ft2 / SA 1198 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 1500 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1274 ft2 / SA 971 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 820 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1897 ft2 / SA 1317 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 1880 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 695 ft2 / SA 485 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 560 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 949 ft2 / SA 694 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 680 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1050 ft2 / SA 784 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 620 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1183 ft2 / SA 883 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 860 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 646 ft2 / SA 471 ft2
Rent HK$ 14000 /Month
Sale 488 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 914 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 808 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 716 ft2 / SA 518 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 482 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1192 ft2 / SA 897 ft2
Rent HK$ 22000 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2
Rent HK$ 18500 /Month
Sale 0 Million
換樓鏈啟動 東涌「三串燒」成交 3天內完成交易 涉...

2015年5月14日 9:45

換樓鏈啟動刺激交投,東涌更罕有錄「三串燒」成交,涉及樓價總額近2,000萬元。

用家主導樓市,住屋需求掀起換樓潮。東涌區有兩名業主先沽後買,促成罕有「三串燒」成交。是次串燒成交...
四 新 市 鎮 不 止 建 屋 將 創 19 萬 職 位
(星島日報報道)港府近年積極開拓新發展區,解決市民長遠的房屋需要。規劃署署長凌嘉勤表示,新發展區不能僅是用來建屋,亦須要預留可創造工作職位的用地,他透露正在規劃的四個新發展區,將合共開創近十九萬個工...
2015-05-20 HK$ 8.450 Million
Room: C,Floor: 高 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 05
2015-05-19 HK$ 5.500 Million
Room: F,Floor: 低 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 02 TWR 07
2015-05-18 HK$ 6.350 Million
Room: B,Floor: 地下 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 09
2015-05-18 HK$ 5.300 Million
Room: E,Floor: 極高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 11
2015-05-17 HK$ 5.300 Million
Room: C,Floor: 中 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 09
2015-05-19HK$ 9.393 M
UNIT B, FLOOR 35
2015-05-19HK$ 8.696 M
UNIT B, FLOOR 32
2015-05-19HK$ 3.570 M
UNIT 9, FLOOR 29, 844 sq.ft
2015-05-18HK$ 5.000 M
UNIT F, FLOOR 57, 657 sq.ft
2015-05-18HK$ 7.469 M
UNIT C, FLOOR 36
 
New Transaction: 2015-05-21 Tung Chung Waterfront Rd 12 17 /f, 725 sq.ft. 650 (M)   |   2015-05-21 Kin Tung Rd 1 27 /f, 1013 sq.ft. 638 (M)   |   2015-05-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 5 /f, 1015 sq.ft. 650 (M)   |   2015-05-20 Ying Hong St 1 31 /f 851.4 (M)   |   2015-05-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 51 /f, 1006 sq.ft. 773 (M)   |   2015-05-20 Ying Hong St 1 37 /f 1107.2 (M)   |   2015-05-20 Mei Tung St 2 17 /f, 724 sq.ft. 550 (M)   |   2015-05-20 Tung Chung Waterfront Rd 12 20 /f, 1006 sq.ft. 728 (M)   |   2015-05-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 15 /f, 738 sq.ft. 640 (M)   |   2015-05-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 17 /f, 725 sq.ft. 650 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 804408 No.of Page Hit: 2268399

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.