District:
Sale:
 
New Transaction: 2014-09-22 Kin Tung Rd 1 46 /f, 976 sq.ft. 590 (M)   |   2014-09-22 Kin Tung Rd 1 28 /f, 728 sq.ft. 445 (M)   |   2014-09-22 Hing Tung St 1 32 /f, 748 sq.ft. 508 (M)   |   2014-09-22 Ying Hei Rd 6 /f 772.2 (M)   |   2014-09-22 Tung Chung Waterfront Rd 8 13 /f, 687 sq.ft. 456.8 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 8 17 /f, 774 sq.ft. 210 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 11 /f, 717 sq.ft. 530 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 3 /f, 717 sq.ft. 585 (M)   |   2014-09-19 Kin Tung Rd 1 65 /f, 749 sq.ft. 493 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 3 /f, 717 sq.ft. 585 (M)
 
More>> CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2 - Sale5.950Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 1897 ft2 / SA 1480 ft2 - Sale18.000Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 696 ft2 / SA 485 ft2 - Sale4.500Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1663 ft2 / SA 1318 ft2 - Sale18.000Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 687 ft2 / SA 508 ft2 - Sale4.800Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 766 ft2 / SA 572 ft2 - Sale6.000Million

CARIBBEAN COAST - GFA 1201 ft2 / SA 898 ft2 - Sale6.800Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 646 ft2 / SA 470 ft2 - Sale4.300Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 680 ft2 / SA 490 ft2 - Sale4.420Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 680 ft2 / SA 495 ft2 - Sale4.450Million

SEAVIEW CRESCENT - GFA 687 ft2 / SA 508 ft2 - Sale4.800Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 749 ft2 / SA 565 ft2 - Sale4.700Million

CARIBBEAN COAST - GFA 1192 ft2 / SA 891 ft2 - Sale7.200Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 738 ft2 / SA 568 ft2 - Sale6.000Million

CARIBBEAN COAST - GFA 1192 ft2 / SA 892 ft2 - Sale7.050Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 1062 ft2 / SA 772 ft2 - Sale7.000Million

COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 1000 ft2 / SA 777 ft2 - Sale7.100Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2 - Sale6.200Million

CARIBBEAN COAST PH 04 - GFA 1220 ft2 / SA 912 ft2 - Sale8.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1025 ft2 / SA 757 ft2 - Sale6.380Million

CARIBBEAN COAST PH 03
Ref. C004891
Gross Area 1013 ft2
Saleable Area 748 ft2
Rent/Month 18000
Sale 5.950 Million
COASTAL SKYLINE PH 04
Ref. C008244
Gross Area 1897 ft2
Saleable Area 1480 ft2
Rent/Month 50000
Sale 18.000 Million
 
CARIBBEAN COAST P...
GFA 3200 ft2 / SA 2355 ft2
Rent HK$ 58000 /Month
Sale 2388 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 645 ft2 / SA 492 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 460 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 976 ft2 / SA 718 ft2
Rent HK$ 16500 /Month
Sale 598 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1080 ft2 / SA 809 ft2
Rent HK$ 18500 /Month
Sale 635 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 646 ft2 / SA 471 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 438 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1758 ft2 / SA 1376 ft2
Rent HK$ 48000 /Month
Sale 2500 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 3200 ft2 / SA 2355 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 2480 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1201 ft2 / SA 898 ft2
Rent HK$ 19800 /Month
Sale 660 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1769 ft2 / SA 1408 ft2
Rent HK$ 40000 /Month
Sale 1800 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1080 ft2 / SA 809 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 635 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 775 ft2 / SA 592 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 550 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1015 ft2 / SA 771 ft2
Rent HK$ 18500 /Month
Sale 598 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 915 ft2
Rent HK$ 22000 /Month
Sale 780 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 563 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 430 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2
Rent HK$ 17500 /Month
Sale 588 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 729 ft2 / SA 548 ft2
Rent HK$ 13500 /Month
Sale 435 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1445 ft2 / SA 1095 ft2
Rent HK$ 35000 /Month
Sale 1260 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 565 ft2
Rent HK$ 14800 /Month
Sale 470 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2
Rent HK$ 18000 /Month
Sale 630 Million
【SELL】COASTAL S...
GFA 1028 ft2 / SA 771 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 700 Million
東涌物業2014年半年聚餐
為表揚各精英同事在2014年上半年傑出表現,公司在鯉魚門設宴聚餐,鼓勵及慰勞各精英同事!同事們興高采烈地歡度愉快的一晚!!
北大嶼山醫院急症全日服務
北大嶼山醫院啟用將一年,急症室服務由本月二十五日起,由十六小時延伸至二十四小時。該院急症科顧問醫生馬慶文指,過去一年應付了飛機遇氣流、公路「炒車」等大型意外。為應付急症室二十四小時運作,院方已額外...
2014-09-22 HK$ 5.400 Million
Room: E,Floor: Low,Tung Chung 
2014-09-21 HK$ 5.000 Million
Room: C,Floor: 高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 04 TWR 16
2014-09-21 HK$ 6.700 Million
Room: H,Floor: 低 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 02 TWR 06
2014-09-21 HK$ 5.472 Million
Room: H,Floor: 極高 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 02
2014-09-21 HK$ 4.350 Million
Room: F,Floor: 高 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 05
2014-09-19HK$ 5.300 M
UNIT F, FLOOR 11, 717 sq.ft
2014-09-19HK$ 7.668 M
UNIT C, FLOOR 20, 1223 sq.ft
2014-09-18HK$ 5.400 M
UNIT D, FLOOR 35, 884 sq.ft
2014-09-17HK$ 5.850 M
UNIT B, FLOOR 20, 1013 sq.ft
2014-09-17HK$ 8.934 M
UNIT B, FLOOR 33
 
New Transaction: 2014-09-22 Ying Hei Rd 6 /f 772.2 (M)   |   2014-09-22 Hing Tung St 1 32 /f, 748 sq.ft. 508 (M)   |   2014-09-22 Kin Tung Rd 1 28 /f, 728 sq.ft. 445 (M)   |   2014-09-22 Tung Chung Waterfront Rd 8 13 /f, 687 sq.ft. 456.8 (M)   |   2014-09-22 Kin Tung Rd 1 46 /f, 976 sq.ft. 590 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 3 /f, 717 sq.ft. 585 (M)   |   2014-09-19 Kin Tung Rd 1 65 /f, 749 sq.ft. 493 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 8 17 /f, 774 sq.ft. 210 (M)   |   2014-09-19 Tung Chung Waterfront Rd 12 3 /f, 717 sq.ft. 585 (M)   |   2014-09-19 Ying Hei Rd 20 /f 802.3 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 626852 No.of Page Hit: 1819462

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.