District:
Sale:
 
New Transaction: 2014-11-27 Ying Hong St 1 25 /f 1303.6 (M)   |   2014-11-27 Ying Hong St 1 8 /f 785.7 (M)   |   2014-11-27 Tung Chung Waterfront Rd 12 43 /f, 555 sq.ft. 436 (M)   |   2014-11-26 Tat Tung Rd 33 14 /f, 800 sq.ft. 446 (M)   |   2014-11-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 59 /f, 735 sq.ft. 600 (M)   |   2014-11-26 Tat Tung Rd 33 14 /f, 800 sq.ft. 446 (M)   |   2014-11-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 55 /f, 1183 sq.ft. 850 (M)   |   2014-11-26 Kin Tung Rd 1 50 /f, 884 sq.ft. 550 (M)   |   2014-11-26 Ying Hong St 1 3 /f 766.7 (M)   |   2014-11-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 59 /f, 834 sq.ft. 665 (M)
 
More>> COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 608 ft2 / SA 446 ft2 - Sale5.200Million

TUNG CHUNG CRESCENT - GFA 715 ft2 / SA 521 ft2 - Sale5.350Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1220 ft2 / SA 914 ft2 - Sale7.780Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 735 ft2 / SA 543 ft2 - Sale4.600Million

COASTAL SKYLINE PH 02 LE BLEU - GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2 - Sale25.000Million

CARIBBEAN COAST PH 02 - GFA 728 ft2 / SA 543 ft2 - Sale4.700Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1663 ft2 / SA 1318 ft2 - Sale18.000Million

COASTAL SKYLINE PH 04 - GFA 981 ft2 / SA 750 ft2 - Sale7.900Million

CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 03 - GFA 1258 ft2 / SA 956 ft2 - Sale7.300Million

COASTAL SKYLINE PH 03 - GFA 735 ft2 / SA 539 ft2 - Sale5.900Million

COASTAL SKYLINE PH 01 - GFA 1039 ft2 / SA 803 ft2 - Sale6.880Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1025 ft2 / SA 756 ft2 - Sale0.000Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 749 ft2 / SA 563 ft2 - Sale5.200Million

TUNG CHUNG CRESCENT - - Sale7.200Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 1220 ft2 / SA 915 ft2 - Sale7.850Million

CARIBBEAN COAST PH 03 - GFA 749 ft2 / SA 565 ft2 - Sale4.980Million

CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 05 - GFA 1258 ft2 / SA 956 ft2 - Sale7.200Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 864 ft2 / SA 634 ft2 - Sale5.500Million

CARIBBEAN COAST PH 01 TWR 01 - GFA 1258 ft2 / SA 957 ft2 - Sale8.000Million

CARIBBEAN COAST PH 01 - GFA 1295 ft2 / SA 986 ft2 - Sale7.500Million

COASTAL SKYLINE PH 02 LE BLEU
Ref. C007324
Gross Area 2312 ft2
Saleable Area 1717 ft2
Rent/Month 60000
Sale 25.000 Million
CARIBBEAN COAST PH 03
Ref. C004273
Gross Area 1220 ft2
Saleable Area 914 ft2
Rent/Month 22000
Sale 7.780 Million
 
CARIBBEAN COAST P...
GFA 749 ft2 / SA 565 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 488 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 555 ft2 / SA 388 ft2
Rent HK$ 13000 /Month
Sale 420 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 716 ft2 / SA 518 ft2
Rent HK$ 14500 /Month
Sale 440 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 3200 ft2 / SA 2355 ft2
Rent HK$ 58000 /Month
Sale 2280 Million
CARIBBEAN COAST
GFA 1025 ft2 / SA 757 ft2
Rent HK$ 18500 /Month
Sale 615 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1646 ft2 / SA 1304 ft2
Rent HK$ 48000 /Month
Sale 2200 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1242 ft2 / SA 992 ft2
Rent HK$ 43000 /Month
Sale 1400 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 864 ft2 / SA 634 ft2
Rent HK$ 16500 /Month
Sale 550 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2
Rent HK$ 60000 /Month
Sale 2500 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 884 ft2 / SA 645 ft2
Rent HK$ 16000 /Month
Sale 560 Million
SHEUNG LING PEI
GFA 700 ft2 / SA 700 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 268 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1220 ft2 / SA 918 ft2
Rent HK$ 23000 /Month
Sale 790 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1274 ft2 / SA 971 ft2
Rent HK$ 19800 /Month
Sale 728 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 1758 ft2 / SA 1376 ft2
Rent HK$ 48000 /Month
Sale 2500 Million
COASTAL SKYLINE P...
GFA 2312 ft2 / SA 1717 ft2
Rent HK$ 70 /Month
Sale 2700 Million
TUNG CHUNG CRESCENT
GFA 715 ft2 / SA 521 ft2
Rent HK$ 0 /Month
Sale 535 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1192 ft2 / SA 897 ft2
Rent HK$ 21500 /Month
Sale 0 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1013 ft2 / SA 748 ft2
Rent HK$ 18800 /Month
Sale 590 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1080 ft2 / SA 809 ft2
Rent HK$ 19000 /Month
Sale 638 Million
CARIBBEAN COAST P...
GFA 1228 ft2 / SA 927 ft2
Rent HK$ 22500 /Month
Sale 725 Million
東涌物業2014年10月份 Top Sales
10月份公司最佳營業員由Terrence Wong 成功奪得 , 公司特此於週會上頒發10月份Top Sales 獎盃及現金獎賞 , 希望他繼續努力,再創高峰 !
東涌蛻變小「將軍澳」
早於1990年代初,港英政府已分期開發東涌新市鎮,作為香港機場的支援社區。為了盡量減少機場運作帶來的環境影響,赤角機場建立在北大嶼山的處女地帶,只依賴機場鐵路及北大嶼山快速公路相連市區,且沒有建設完善...
2014-11-26 HK$ 5.335 Million
Room: C,Floor: 低 ,Tung Chung TUNG CHUNG CRESCENT BLK 05
2014-11-25 HK$ 5.070 Million
Room: E,Floor: 中 ,Tung Chung COASTAL SKYLINE PH 01 BLK 06
2014-11-25 HK$ 7.280 Million
Room: G,Floor: 中 ,Tung Chung TUNG CHUNG CRESCENT BLK 08
2014-11-24 HK$ 5.088 Million
Room: C,Floor: 高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 11
2014-11-24 HK$ 4.850 Million
Room: E,Floor: 高 ,Tung Chung CARIBBEAN COAST PH 03 TWR 12
2014-11-26HK$ 4.460 M
UNIT 2, FLOOR 14, 800 sq.ft
2014-11-25HK$ 4.750 M
UNIT C, FLOOR 43, 690 sq.ft
2014-11-25HK$ 4.380 M
UNIT F, FLOOR 26, 646 sq.ft
2014-11-25HK$ 6.500 M
UNIT G, FLOOR 50, 1080 sq.ft
2014-11-25HK$ 7.120 M
UNIT A, FLOOR 32, 1192 sq.ft
 
New Transaction: 2014-11-27 Ying Hong St 1 8 /f 785.7 (M)   |   2014-11-27 Ying Hong St 1 25 /f 1303.6 (M)   |   2014-11-27 Tung Chung Waterfront Rd 12 43 /f, 555 sq.ft. 436 (M)   |   2014-11-26 Ying Hong St 1 3 /f 766.7 (M)   |   2014-11-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 55 /f, 1183 sq.ft. 850 (M)   |   2014-11-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 23 /f, 1175 sq.ft. 715 (M)   |   2014-11-26 Tat Tung Rd 33 14 /f, 800 sq.ft. 446 (M)   |   2014-11-26 Tat Tung Rd 33 14 /f, 800 sq.ft. 446 (M)   |   2014-11-26 Tung Chung Waterfront Rd 12 59 /f, 735 sq.ft. 600 (M)   |   2014-11-26 Kin Tung Rd 1 50 /f, 884 sq.ft. 550 (M)
Powered by Property.hk No. of Visitors: 676517 No.of Page Hit: 1941151

All information for reference only. Use at own risk!
Copyright © Tung Chung Property  All Rights Reserved.