My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879
Home > Tung Chung
買家加速入市 象徵式減2萬連租約購東環
美國今年不加息,樓市買家紛紛趕忙入市;東涌物業曾偉明稱,東涌區本月二手交投加快,全區暫錄約67宗買賣,較上月全月多20宗,而平盤被消化後,加上美國公布年內不會加息,買家加快入市。

他稱,如區內東環5A座高層1室,實用面積641方呎,屬罕有三房放盤,原先叫價860萬元放售,新買家睇樓已數日,今日(21日)終於決定以858萬元連租約購單位,呎價約13,385元。原業主2015年以676萬元購入,帳面獲利約182萬元。