My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 / Caribbean Coast( Shop 2-3, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 0606 - Fax (852) 2385 7879
Home > 國內樓盤 > 碧桂園‧萬象松湖
碧桂園‧萬象松湖
物業資料
碧桂園‧萬象松湖
地區 東莞市
地址 莞深高速·松山湖出口(大朗長盛廣場旁)
項目資料 建築類別:公寓
裝修狀況:精裝修
產權年限:40年
項目特色:松山湖商圈
開發商:東莞市大朗碧桂園實業投資有限公司
物業相簿及圖則
* 以上圖則 / 資料只供參考用途,並不代表任何以上圖則 / 資料之準確性及真實性。