My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879
Home > Greater Bay Area
陳茂波周五率團訪問倫敦 簡介香港及大灣區發展
財政司司長陳茂波將於周五(10月25日)凌晨,啟程訪問英國倫敦。    在倫敦期間,陳茂波會與政府官員、國會議員及商界人士會面,簡介香港的最新情況,以及出席香港貿易發展局的周年晚宴和香港工商協會的午餐會並致辭,以推廣兩地商貿合作。他亦會參與多個圓桌論壇,簡介本港在金融科技、綠色金融、「一帶一路」建設和粵港澳大灣區的發展。    在10月28日至30日期間,陳茂波會率領約20人的金融科技代表團,到訪創業加速器、金融科技孵化器並與初創企業交流,希望促進兩地在推動金融創新方面的合作。 此外,他會藉此機會到訪學術機構並與當地港人及香港留學生見面。 陳茂波將於11月1日下午返抵本港,在他離港期間,財經事務及庫務局局長劉怡翔會署任財政司司長。