My Save(0) Share 
/ / ENG
Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879 Flagship Branch ( Shop 2, on podium 1/F, Coastal Skyline, No.12 Tung Chung Waterfront Road, Tung Chung, N.T. ) - Tel (852) 2436 2228 - Fax (852) 2385 7879
Home > HK-ZhuHai-Macao
粵港澳推大橋大灣區配額 合資格兩地牌加簽使用深圳灣
運輸署今日(10月23日)宣布,粵港澳三地政府同意推出港珠澳大橋大灣區配額計劃,讓合資格的香港及澳門跨境私家車可通行三地,進一步善用港珠澳大橋和配合粵港澳大灣區發展。   運輸署發言人表示,現時香港跨境私家車只能經粵港和港澳口岸分別往來兩地。計劃為合資格的香港跨境私家車利用大橋行走三地。   計劃下的香港跨境私家車配額持有人,除了原有口岸的配額,將獲加簽連接粵澳之間的蓮花口岸(横琴口岸),並按需要獲加簽連接港澳的大橋澳門口岸及/或連接深圳和香港的深圳灣口岸,以便有關車輛可以在粵港澳大灣區內,利用大橋穿梭粵、港、澳三地。   運輸署發言人續說,由於這是個嶄新計劃,三地政府同意分兩階段實施。首階段為試驗計劃,將於本月內接受申請。次階段為正式計劃,預計明年推行 試驗計劃接受截至2019年6月底已同時持有粵港澳三地配額及牌證的香港和澳門跨境私家車申請。合資格的香港跨境私家車須同時持有常規配額行走大橋來往港澳,以及其中一個粵港陸路口岸,試驗計劃受惠的私家車數目預計約40多輛。試驗計劃的配額年期將與該跨境私家車原有口岸配額同時屆滿(以較短年期者為準)。運輸署將於本月28日後發信邀請合資格的配額持有人提出申請。